Cesto

O seu cesto está vazio

Continuar as compras

Ashwagandha - Withania somnifera - Monograph


insert here newsletter form : [pt]
Wat is ashwagandha? Waar wordt Withania somnifera gevonden? Wat zijn de voordelen van ashwagandha? Wat zijn de werkzame bestanddelen? Wat zijn de effecten van ashwagandha op stress en cortisol? 

 

Ashwagandha (Withania somnifera dunal)

Withania somnifera of ashwagandha is een plant die traditioneel gebruikt wordt in de Ayurvedische geneeskunde in haar eenvoudige vorm en in combinatie met andere planten.

Preklinische studies wijzen op een antimicrobiële, ontstekingsremmende, neuroprotectieve, anxiolytische en cardioprotectieve werking. (Nawab 2015).

Ashwagandha wordt beschouwd als een uitstekend adaptogeen.

Deze terminologie werd voorgesteld door de Russische arts Israel Brekhman (Brekhman 1969).

 

 

 

Taxonomie

Gemeenschappelijke namen: Withania, Indiase ginseng en in het Sanskriet: ashwagandha.

Familie: Solanaceae

 

Habitat

Inheems in India, heeft deze plant zich verspreid naar het Verre Oosten en het Middellandse-Zeegebied. Hij is zelfs in delen van Zuid-Spanje te vinden. De plant groeit in het wild en wordt ook gekweekt voor medicinale doeleinden. 

 

Beschrijving

Bosachtige, enigszins houtachtige plant, tot 1,5 m hoog, met een pubescente stengel en grijsachtige of witachtige beharing. De bloemen zijn okselstandig, in groepjes van drie of vier, kort gesteeld en met een geelgroene bloemkroon. De vrucht is een kleine oranje bes, ongeveer ter grootte van een erwt, die vóór het rijpen bedekt wordt door een kelk.

 

 

Oorsprong van de naam "Ashwagandha"

De verse wortels van de plant hebben een sterke en ietwat onaangename geur, die lijkt op die van paardenzweet, waaraan hij zijn Sanskriet naam Ashwa-gandha, wat "paardengeur" betekent, ontleent.

 

Geschiedenis/etnobotanie

Withania somnifera (Ashwagandha) is een plant die voor zijn wortels gebruikt wordt in de Ayurvedische geneeskunde. Van de wortel wordt gezegd dat hij soortgelijke eigenschappen heeft als Chinese ginseng, vandaar de naam "Indiase ginseng" in Europa.

 

Phytochemie

De belangrijkste chemische bestanddelen van ashwagandha zijn: withanoliden (steroïdale lactonen, vooral withaferine A), alkaloïden piperidinische en pyrazolische (anaferine, tropine), fytosterolen en flavonoïden.

Farmacologisch gezien zijn de werkzame bestanddelen hoofdzakelijk withanoliden, met een chemische structuur die lijkt op die van veel nachtschadeachtigen (tomaten, aardappelen, aubergines, pepers enz...).

 

Voordelen en toepassingen van ashwagandha wortel

In de traditionele Ayurvedische geneeskunde staat ashwagandha bekend als "een goed middel om een lang leven te bereiken."

Het is een ontspannend en kalmerend kruid, dat het, samen met zijn adaptogene werking, bijzonder interessant maakt om stress te beheersen.

Bovendien wordt het beschouwd als een immunomodulator, en antioxidant. Ten slotte staat het er ook om bekend dat het de activiteit van SOD (superoxide dismutase) verhoogt en het immuunsysteem versterkt (Birla 2019).

 

Ashwagandha tegen stress

Ashwagandha vertoont een cholinerge activiteit. Er wordt namelijk verondersteld dat het de activiteit van acetylcholine en van choline acetyltransferase verhoogt (Schliebs 1997).

Stress

Een meta-analyse van de verschillende studies naar de werkzaamheid van ashwagandha op angst en stress werd uitgevoerd (Pratte 2014). Vijf klinische studies voldeden aan de selectiecriteria en maten angst- en/of stressscores.

Alle vijf studies concludeerden dat interventie met Withania somnifera resulteerde in een grotere verbetering (significant in de meeste gevallen) dan placebo van de angst- of stressschalen.

Relatie tussen stress en gewichtstoename

Omdat er een verband bestaat tussen stress en gewichtstoename, is aangetoond dat ashwagandha doeltreffend is als aanvullende behandeling voor gewichtsverlies bij gestresste personen, door het verlangen overdag te verminderen (Choudhary 2017).

Effect op cortisolspiegel

Bij gestresste volwassen personen leverde het innemen van ashwagandha-wortelextract gedurende 60 dagen een significante vermindering (P<0,0001) op alle stressschalen op in vergelijking met de placebogroep. Ook meldden de auteurs een significante daling (P=0,0006) van het serumcortisolgehalte na twee maanden inname (Chandrasekhar 2012). 

 

Voordelen van ashwagandha en stemming

GABA-mimetische werking

Preklinische studies wijzen erop dat ashwagandha een ingrediënt bevat met een GABA-mimetische werking, waardoor de 5-Hydroxytryptofaanreceptoren (5-HTP) worden geremd en de 5-HTP2-receptoren worden gestimuleerd. Deze werking resulteert in verminderde niveaus van angst en depressie in diermodellen. (Candelario 2015)

De ontspannende en kalmerende werking van ashwagandha

Bij doseringen van 1 g/dag is aangetoond dat het effect van ashwagandha op de stemming significant is na een behandeling van 15 dagen.

Ook in middellange-termijnstudies heeft men geconstateerd dat het effect niet meteen afneemt na 18 maanden ononderbroken behandeling. 

Ook is het kalmerende effect van withanoliden aangetoond bij proefdieren door toediening van 20-50 mg/kg gedurende 5 dagen, waarbij de resultaten vergeleken werden met die van lorazepam en imipramine. (Bhattacharya 2000).

Eén studie ten slotte toont een kalmerend dosis-respons verband aan bij dagelijkse doses tussen 125 en 500 mg (Auddy 2008). 

 

Ashwagandha en intellectuele prestaties

Een klinische studie toonde het stimulerende effect van ashwagandha op het geheugen aan (Pingali 2014).

Twee capsules van 250 mg waterig extract van ashwagandha-wortels werden dagelijks toegediend. Cognitieve en intellectuele prestatietests werden uitgevoerd vóór de opname, 3 uur na de opname en opnieuw op de 15e dag na de toediening.

In deze studie wordt geconcludeerd dat ashwagandha de reactietijd verbetert in vergelijking met placebo. Evenzo verbetert het de waakzaamheid en de scores van de kaart-sorteer-test. 

  

Contra-indicaties - Voorzorgsmaatregelen

Ashwagandha wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen.

Mensen met psychiatrische problemen moeten het advies van hun arts inwinnen alvorens ashwagandha te consumeren.

De consumptie van dit kruid verhoogt het T3- en T4-gehalte bij laboratoriumdieren. Daarom moet het gebruik van dit supplement bij mensen met hyperthyreoïdie door een arts beoordeeld worden.

 

Aanbevolen dagelijkse doses

De gebruikelijke dosering is 3-6 g kruid per dag.

De gebruikelijke titratie van withanoliden in extracten varieert van 3 tot 8%.Een dosering van 300-600 mg droog extract per dag kan worden aanbevolen als supplement van ashwagandha-wortelextract.

 

Ashwagandha voedingssupplement

Optim Serenity is een voedingssupplement op basis van Ashwagandha (Withania somnifera) en Rhodiola Rosea. Deze twee adaptogene kruiden helpen bij het beheersen van stress en geestelijke vermoeidheid. Het supplement wordt geleverd in de vorm van plantaardige capsules die gemakkelijk door te slikken zijn.

 

 

Bibliography

Auddy et al (2008)A Standardized Withania Somnifera Extract Significantly Reduces Stress-Related Parameters in Chronically Stressed Humans: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study, JANA, Vol 11, 1, Pages 50-58.

Bhattacharya SK et al (2000): Anxiolytic-antidepressant activity of Withania somnifera glycowithanolides: an experimental study. Phytomedicine, Volume 7, Issue 6, December 2000, Pages 463-469.

Birla H et al (2019): Neuroprotective effects of Withania somnifera in BPA-induced-cognitive dysfunction and oxidative stress in mice. Behav Brain Funct. 2019 May 7;15(1):9.

Brekhman I et al (1969). New substances of plant origin which increase nonspecific resistance. Ann Rev Pharmacol 9: 419-30

Candelario M et al (2015): Direct evidence for GABAergic activity of Withania somnifera on mammalian ionotropic GABA A and GABAr receptors. J Ethnopharmacol. 2015; 171:264-272.

Chandrasekhar K et al (2012): A prospective, randomized double blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high concentration full spectrum extract of Ashwagandha†root in reducing stress and anxiety in adults. Indian J Psychol Med. 2012 Jul-Sep; 34(3): 255-262.

Choudhary et al (2017): Body weight management in adults under chronic stress through treatment with Ashwagandha root extract: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 2017, Vol. 22(1) 96-106

Nawab JD et al (2015): Pharmacologic overview of Withania somnifera,the Indian Ginseng. Cellular and Molecular Life Sciences, December 2015, Volume 72, Issue 23, pp 4445-4460.

Pingali U et al (2014): Effect of standardized aqueous extract of Withania somnifera on tests of cognitive and psychomotor performance in healthy human participants.Pharmacognosy Res. 2014 Jan;6(1):12-8.

Pratte A et al (2014): An Alternative Treatment for Anxiety: A Systematic Review of Human Trial Results Reported for the Ayurvedic Herb Ashwagandha (Withania somnifera). The Journal of Alternative and Complementary Medicine 20, No. 12, 901-908.

Schliebs R et al (1997) V: Systemic administration of refined extracts from Withania somnifera (Indian Ginseng) and Shilajit differentially affects cholinergic but not glutamatergic and GABAergic markers in rat brain. Neurochem Int. 1997, 30: 181-190.

Wagner H (1994): Plant adaptogens. Phytomedicine Volume 1, Issue 1, June 1994, Pages 63-76