Panier

Votre panier est vide

Continuer vos achats

Bacopa: het kruidensupplement dat de concentratie en het geheugen helpt verbeteren

Wat zijn de voordelen van bacopa monnieri? Hoe werkt bacopa op het geheugen, de concentratie en de aandacht? Wat zijn de contra-indicaties en bijwerkingen van Bacopa? Welke dosis moet ik nemen?

 

Bacopa monnieri

Bacopa monnieri of "waterhyssop" of in het Sanskriet "brāhmī" is een kleine plant uit de Scrofulaceae familie met witte, blauwe of paarse bloemen en vlezige bladeren. In India is het bekend onder de naam Brahmi.

Gebruikt sinds 3000 jaar in de Ayurvedische geneeskunde, wordt bacopa gebruikt om het geheugen, het leren en de concentratie te verbeteren. Bacopa wordt ook aangeraden om symptomen in verband met angst en epilepsie te verlichten. 

 

 

Een adaptogene, nootropische en antioxiderende plant

De laatste jaren hebben studies met Bacopa monnieri extracten de eigenschappen ervan aangetoond.

Bacopa is:

- een nootropicum vanwege zijn vermogen om cognitieve functies te verbeteren, zoals geheugen en concentratie

- een antioxidant door vermindering van oxidatieve stress en pro-inflammatoire cytokinesynthese in de hersenen

- en een adaptogeen door de weerstand tegen stress op natuurlijke wijze te verhogen en geestelijke vermoeidheid te verminderen

Het droge extract van de hele plant wordt gebruikt. Volgens de Britse Farmacopee (British Pharmacopeia, 2016) zijn de belangrijkste bestanddelen die verantwoordelijk zijn voor de farmacologische activiteit de bacosiden A3, bacopasiden X, I en II en bacopasaponine C.

 

 

PROPERTIES EN INDICATIES

Bacopa helpt bij het verbeteren van:

- geheugen, aandacht en leren bij gezonde volwassenen en studenten.

- cognitieve functie bij gezonde oudere volwassenen - voorbijgaand (korte termijn)

- ook aandacht, leren en gedrag bij kinderen en adolescenten.

 

Cognitieve functies en kwaliteit van leven

Bacopa heeft een remmende werking op acetylcholinesterase, wat leidt tot een toename van acetylcholine in de hersenen.

Dit is de reden waarom er onderzoek is gedaan naar de effecten van bacopa op geheugenverlies en milde cognitieve stoornissen in de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer (Peth-nui 2010, Chaudari 2017, Nemetchek 2017, Sahoo 2018).

Label: Catechol- O-methyl transferase (COMT), Prolyl endopeptidase (PEP), Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP), Zuurstofradicaal absorptiecapaciteit (ORAC) - naar Dethe, 2016

 

 

In een prospectieve studie werden 39 patiënten ouder dan 65 jaar bij wie de ziekte van Alzheimer (mild) was vastgesteld, gedurende zes maanden tweemaal daags behandeld met 300 mg gestandaardiseerd bacopa Bacognize®-extract.

De verschillende cognitieve vermogens werden beoordeeld met behulp van de Mini Mental State Examination Scale (MMSES) op de basislijn en aan het eind van de studie.

Aan het eind van de studie waren de scores significant beter op aspecten als ruimtelijk-temporele desoriëntatie, aandacht, lezen, schrijven en begrip. Bovendien rapporteerden de patiënten een verbeterde levenskwaliteit, verminderde prikkelbaarheid en slapeloosheid (Goswami 2011).

 

Betere cognitieve functie en geheugen bij volwassenen

Er zijn verschillende gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studies bij gezonde personen, die aantonen dat bacopa het geheugen verbetert.

De verbetering werd zowel gezien bij het verwerven van nieuwe concepten als bij het vasthouden van eerder geleerde concepten.

Bacopa droeg ook bij tot verbeteringen in aandacht, concentratie, en verwerkingssnelheid in vergelijking met de placebogroep.

In twee studies werd het effect van 300 mg gestandaardiseerd Bacopa-extract per dag gedurende 12 weken beoordeeld bij respectievelijk 48 en 81 vrijwilligers ouder dan 65 en 55 jaar, die allen geen tekenen van dementie vertoonden.

Er werd een significante verbetering van de cognitieve prestaties waargenomen in de behandelde groep in vergelijking met de placebogroep (Calabrese, 2008 en Morgan, 2010). In een andere studie namen 107 gezonde vrijwilligers van 18-60 jaar twee dagelijkse doses van 150 mg van het gestandaardiseerde extract of placebo.

De resultaten laten een significante verbetering zien in visuele informatieverwerkingssnelheid, leersnelheid, geheugenconsolidatie. De auteurs stelden ook een vermindering van de angststatus vast bij de groep die bacopa nam, vergeleken met placebo (Stough 2008).

 

Geheugen en leervermogen bij studenten

De doeltreffendheid van bacopa bij het verbeteren van het geheugen en de concentratie is ook onderzocht bij jonge vrijwilligers. In dit geval nam een groep van 60 geneeskundestudenten gedurende slechts 6 weken dagelijks twee capsules van 150 mg bacopa Bacognize®-extract of een placebo.

De testresultaten van de deelnemers aan het begin en het eind van de studie laten verbeterde visuele informatieverwerkingssnelheid, aandacht en werkgeheugen zien voor de groep die het bacopa-extract nam (Kumar 2016).

 

Vermindering van stress & anxiety

In twee gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde proeven werden de acute effecten (1 en 2 uur na een enkele dosis) van 320 en 640 mg Bacopa-extract op de cognitieve functie, stress en stemming bij gezonde volwassenen bestudeerd door het uitvoeren van een batterij multitasking-tests.

Na inname van Bacopa waren de werkfunctie, de reactietijd, het zich kalm voelen (minder stress), en de stemming (minder angst) verbeterd voor beide bepalingen 1 en 2 uur later. Stress werd beoordeeld aan de hand van het cortisolgehalte in speeksel. Deze studie bevestigt de adaptogene en nootropische eigenschappen van bacopa ook op korte termijn (Benson, 2013 en Downey, 2013).

 

Gedrag en aandacht bij kinderen en tieners

De klinische diagnose van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en het gebruik van geneesmiddelen voor de behandeling ervan zijn de laatste jaren toegenomen en vormen nu de meest voorkomende stoornis bij kinderen en adolescenten.

In de afgelopen jaren is uit klinische proeven gebleken dat bacopa het geheugen, de aandacht en de stemming verbetert. Het is dus een interessante weg om deze kinderen te helpen. In een open studie kregen 31 kinderen van 6 tot 12 jaar met ADHD gedurende zes maanden een dosis van 225 mg per dag van een gestandaardiseerd Bacopa extract. De behandeling werd door de kinderen goed verdragen, en er traden geen bijwerkingen op (Dave, 2014).

De resultaten van deze studie (Dave, 2014) zijn als volgt:

  • Hyperactiviteit en prikkelbaarheidssymptomen waren bij 93% van de kinderen verminderd,
  • Zelfbeheersing verbeterde bij 89% van de kinderen,
  • Inattentietekort was in 85% van de gevallen verminderd,
  • Leerproblemen met 78%.
  • Impulsiviteit en psychiatrische problemen bij respectievelijk 67% en 52% van de kinderen.

 

Ten slotte werd een andere gerandomiseerde gecontroleerde proef uitgevoerd bij 120 kinderen en adolescenten van 6-14 jaar met ADHD en zonder medische behandeling.

De controlegroep werd behandeld met een gestandaardiseerd bacopa-extract (1 capsule van 160 mg per dag voor kinderen met een lichaamsgewicht van 20-35 kg en twee capsules van 160 mg per dag voor kinderen van meer dan 35 kg) gedurende 16 weken.

Bacopa was effectief en veilig in het helpen verbeteren van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit (Kean, 2015).

 

Bacopa: contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen

Bacopa monnieri is een veilig kruid, waarvoor geen contra-indicaties zijn beschreven. Er zijn echter wel enkele voorzorgsmaatregelen:

  • Theoretisch zou bacopa de werking van fenothiazines (neuroleptica) kunnen versterken.
  • Bacopa heeft ook, zij het inconsistent, een mild sedatief (kalmerend) effect aangetoond, dus voorzichtigheid is geboden in combinatie met andere bekende kalmerende middelen.
  • In hoge doses en bij muizen blijkt Bacopa monnieri de activiteit van het schildklierhormoon, thyroxine (T4), te stimuleren. Het is dus mogelijk dat bacopa de werking van schildkliermedicijnen kan versterken (Kar 2002)

Zwangerschap en borstvoeding: kunt u beter niet gebruiken, want er zijn geen studies gedaan bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Bekende gevallen van bijwerkingen zijn maag-darmproblemen, zoals misselijkheid, maagpijn en verhoogde darmmotiliteit (Morgan 2010, Kongkeaw 2013, Kean 2016). 

 

Bacopa en kurkuma voedingssupplement voor geheugen en concentratie

Optim Memory is een natuurlijk en doeltreffend supplement met bacopa en kurkuma-extracten. Deze twee kruiden helpen de concentratie en de mentale helderheid bij studenten en ouderen te verbeteren.

Referenties:

Benson S, Downey LA, Stough C, Wetherell M, Zangara A, Scholey A. An acute, double-blind, placebo-controlled cross-over study of 320 mg and 640 mg doses of Bacopa monnieri (CDRI 08) on multitasking stress reactivity and mood. Phytother Res. 2014 Apr;28(4):551-9.

British Pharmacopoeia, Bacopa Monnieri – BP 2016

Calabrese C, Gregory WL, Leo M, Kraemer D, Bone K, Oken B. Effects of a standardized Bacopa monnieri extract on cognitive performance, anxiety, and depression in the elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2008 Jul;14(6):707-13.

Chaudhari KS, Tiwari NR, Tiwari RR, Sharma RS. Neurocognitive Effect of Nootropic Drug Brahmi (Bacopa monnieri) in Alzheimer's Disease. Ann Neurosci. 2017 May;24(2):111-122.

Dave UP, Dingankar SR, Saxena VS, Joseph JA, Bethapudi B, Agarwal A, Kudiganti V. An open-label study to elucidate the effects of standardized Bacopa monnieri extract in the management of symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder in children. Adv Mind Body Med. 2014 Spring;28(2):10-5

Dethe S, Deepak M, Agarwal A. Elucidation of Molecular Mechanism(s) of Cognition Enhancing Activity of Bacomind®: A Standardized Extract of Bacopa Monnieri.Pharmacogn Mag. 2016 Jul;12(Suppl 4):S482-S487.

Downey LA, Kean J, Nemeh F, Lau A, Poll A, Gregory R, Murray M, Rourke J, Patak B, Pase MP, Zangara A, Lomas J, Scholey A, Stough C. An acute, double-blind, placebo-controlled crossover study of 320 mg and 640 mg doses of a special extract of Bacopa monnieri (CDRI 08) on sustained cognitive performance. Phytother Res. 2013 Sep;27(9):1407-13.

Goswami S, Saoji A, Kuman N, Thawani V, Tiwari M, Thawani M. Effect of Bacopa monnieri on cognitive functions in Alzheimer’s disease patients. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. 2011;3(3):179.

Kean JD, Kaufman J, Lomas J, Goh A, White D, Simpson D, Scholey A, Singh H, Sarris J, Zangara A, Stough C. A Randomized Controlled Trial Investigating the Effects of a Special Extract of Bacopa monnieri (CDRI 08) on Hyperactivity and Inattention in Male Children and Adolescents: BACHI Study Protocol (ANZCTRN12612000827831).Nutrients. 2015 Dec 2;7(12):9931-45.

Kean JD, Downey LA, Stough C. A systematic review of the Ayurvedic medicinal herb Bacopa monnieri in child and adolescent populations. Complement Ther Med. 2016 Dec;29:56-62.

Kongkeaw C, Dilokthornsakul P, Thanarangsarit P, Limpeanchob N, Norman Scholfield C. Meta-analysis of randomized controlled trials on cognitive effects of Bacopa monnieri extract. J Ethnopharmacol. 2014;151(1):528-35.

Kumar N, Abichandani LG, Thawani V, Gharpure KJ, Naidu MU, Venkat Ramana G. Efficacy of Standardized Extract of Bacopa monnieri (Bacognize®) on Cognitive Functions of Medical Students: A Six-Week, Randomized Placebo-Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:4103423.

Morgan A, Stevens J. Does Bacopa monnieri improve memory performance in older persons? Results of a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J Altern Complement Med. 2010 Jul;16(7):753-9.

Nemetchek MD, Stierle AA, Stierle DB, Lurie DI. The Ayurvedic plant Bacopa monnieri inhibits inflammatory pathways in the brain. J Ethnopharmacol. 2017 Feb 2;197:92-100.

Peth-Nui T, Wattanathorn J, Muchimapura S, Tong-Un T, Piyavhatkul N, Rangseekajee P, Ingkaninan K, Vittaya-Areekul S. Effects of 12-Week Bacopa monnieri Consumption on Attention, Cognitive Processing, Working Memory, and Functions of Both Cholinergic and Monoaminergic Systems in Healthy Elderly Volunteers. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:606424.

Sahoo AK, Dandapat J, Dash UC, Kanhar S. Features and outcomes of drugs for combination therapy as multi-targets strategy to combat Alzheimer's disease. J Ethnopharmacol. 2018 Apr 6;215:42-73.

Stough C, Downey LA, Lloyd J, Silber B, Redman S, Hutchison C, Wesnes K, Nathan PJ. Examining the nootropic effects of a special extract of Bacopa monniera on human cognitive functioning: 90 day double-blind placebo-controlled randomized trial. Phytother Res. 2008 Dec;22(12):1629-34.